02 / 647 898 21 voks@voks.sk

Chladenie telekomunikácií

Kompaktné klimatizačné jednotky pre chladenie telekomunikačných ústrední, technologických kontajnerov, základňových staníc a outdorových rozvádzačov.

hp-uvod@2x

WallAir

Kompaktná klimatizačná jednotka pre inštaláciu z vonkajšej strany kontajnera, základňovej stanice alebo serverovne, čo umožňuje maximálne využiť vnútorný priestor pre vašu technológiu. Jednotka je odolná voči poveternostným vplyvom, využíva princíp zaplavovania priestoru chladným vzduchom a je pripravená na okamžitú montáž a uvedenie do prevádzky.

 • Až 84% úspora na prevádzkových nákladoch vďaka priamemu voľnému chladeniu
 • Predplnená chladivom a testovaná vo fabrike – pripravená na okamžitú prevádzku
 • Nízka náplň chladiva (menej ako 10 t CO2-ew) – nie je nutné vykonávať pravidelné kontroly tesnosti
 • Prívod chladného vzduchu nad podlahu – efekt zaplavovania priestoru
 • Automatický reštart po výpadku napájania
 • Možnosť použiť inverter kompresor s plynulou reguláciou výkonu
 • Možnosť pripojenia na monitorovací systém
 • Núdzové prevetrávanie (48VDC resp. 230V) po výpadku hlavného napájania
 • Rôzne možnosti výbavy (ohrievač, žalúzie, soft-štart, atď.)
 • Jednoduchá a rýchla montáž, dlhé servisné intervaly
 • Robustný dizajn pre non-stop prevádzku 24/7/365
 • Dostupná v 2 veľkostných rozmeroch
 • Prevádzková teplota okolia od -20 do +50°C (-40°C so zimným kitom a +55°C s chladivom R134a)
 • Chladiaci výkon 4 – 16 kW

TelAir

Kompaktná klimatizačné jednotka pre inštaláciu do vnútra kontajnera, základňovej stanice alebo serverovne, vďaka čomu je chránená proti vonkajším poveternostným vplyvom a vandalizmu. Nízka úroveň hlučnosti umožňuje jej použitie v rezidenčných oblastiach. Vďaka vysokému vzduchovému výkonu v režime voľného a zmiešaného hladenia dosahuje mimoriadnu efektívnosť a vysoké hodnoty EER.

 • Až 83% úspora na prevádzkových nákladoch vďaka priamemu voľnému chladeniu
 • Predplnená chladivom a testovaná vo fabrike – pripravená na okamžitú prevádzku
 • Nízka náplň chladiva (menej ako 10 t CO2-ew) – nie je nutné vykonávať pravidelné kontroly tesnosti
 • Prívod chladného vzduchu smerom dole, hore alebo nad podlahu s efektom zaplavovania priestoru
 • Automatický reštart po výpadku napájania
 • Možnosť použiť inverter kompresor s plynulou reguláciou výkonu
 • Možnosť pripojenia na monitorovací systém
 • Núdzové prevetrávanie (48VDC resp. 230V) po výpadku hlavného napájania
 • Rôzne možnosti výbavy (ohrievač, žalúzie, soft-štart, atď.)
 • Jednoduchá a rýchla montáž, dlhé servisné intervaly
 • Robustný dizajn pre non-stop prevádzku 24/7/365
 • Dostupná v 2 veľkostných rozmeroch
 • Prevádzková teplota okolia od -20 do +50°C (-40°C so zimným kitom a +55°C s chladivom R134a)
 • Chladiaci výkon 4 – 16 kW

SplitAir

Priestorovo nenáročná delená presná klimatizačná jednotka pre spoľahlivé chladenie technologických priestorov. Skladá sa z vnútornej a vonkajšej jednotky s disponuje možnosťou využitia priameho voľného chladenia. Vnútornú jednotka inštaluje v horizontálnom (podstropné) alebo vertikálnom prevedení. Vďaka nízkej hlučnosti vonkajšej jednotky je vhodné jej použitie aj v rezidenčných oblastiach.

 • Až 83% úspora na prevádzkových nákladoch vďaka modulu pre využitie priameho voľného chladenia
 • Vonkajšie jednotka predplnená chladivom – pripravená na okamžitú prevádzku
 • Prívod chladného vzduchu dole, dopredu alebo hore (vertikálna montáž)
 • Montáž horizontálne pod strop alebo vertikálne na stenu
 • Automatický reštart po výpadku napájania
 • Možnosť použiť inverter kompresor s plynulou reguláciou výkonu
 • Možnosť pripojenia na monitorovací systém
 • Núdzové prevetrávanie (48VDC resp. 230V) po výpadku hlavného napájania
 • Rôzne možnosti výbavy (ohrievač, žalúzie, konzoly, atď.)
 • Jednoduchá montáž, dlhé servisné intervaly zariadenia
 • Vhodná pre rezidenčné oblasti vďaka nízkej úrovni hlučnosti
 • Robustný dizajn pre non-stop prevádzku 24/7/365
 • Prevádzková teplota okolia od -25 do +50°C (-40°C so zimným kitom a +55°C s chladivom R134a)
 • Chladiaci výkon 5 – 16 kW

ShelterAir FC

Free-coolingový box zabezpečí výrazné zníženie prevádzkových nákladov na chladenie základňových staníc, kontajnerov a technologických priestorov. Vhodný aj na retrofit do jestvujúcich objektov ako doplnok ku komfortnej klimatizačnej jednotke, ktorej ovládanie je možné integrovať do regulácie ShelterAir FC. K dispozícii pre montáž z vonkajšej alebo vnútornej strany miestnosti.

 • Energeticky efektívne riešenie na princípe priameho voľného chladenia vhodné aj ako retrofit do jestvujúcich objektov
 • Rýchly návrat investície vďaka úsporám na prevádzke klimatizačnej jednotky
 • Jednoduchá a rýchla montáž
 • Integrácia a riadenie jestvujúcej komfortnej klimatizačnej jednotky
 • Úsporný EC ventilátor s plynulou reguláciou otáčok
 • Možnosť pripojenia na monitorovací systém
 • Trieda filtrácie vzduchu M5
 • Prevedenie do vonkajšieho alebo vnútorného prostredia
 • Zabezpečuje núdzové prevetrávanie (48VDC) priestoru pri výpadku hlavného napájania
 • Maximálny vzduchový výkon 5 400 m3/h
 • Chladiaci výkon 4 – 15 kW (pri dT 10°C – rozdiel medzi vnútornou a vonkajšou teplotou)

CabinetAir PRT

Energeticky efektívna a akusticky optimalizovaná chladiaca jednotka pre outdoorové telekomunikačné racky a rozvádzače. Integrované priame voľné chladenie umožňuje minimalizovanie prevádzkových nákladov a núdzové napájanie 48VDC zabezpečuje maximálnu dostupnosť technológie, kedy v prípade výpadku hlavného napájania dochádza k aktívnemu prevetrávaniu rozvádzača.

 • Spoľahlivé kompresorové chladenie v letnom období
 • Priame voľné chladenie pre maximálnu úsporu prevádzkových nákladov
 • Predplnená chladivom a testovaná vo fabrike – pripravená na okamžitú prevádzku
 • Viacej spôsobov montáže zariadenia – zvonku, plne-zapustená, polo-zapustená
 • Automatický reštart po výpadku napájania
 • Integrovaná regulácia s alarmovými signálmi pre hlásenie poruchy
 • Možnosť pripojenia na monitorovací systém
 • Núdzové prevetrávanie (48VDC) po výpadku hlavného napájania
 • Možnosti integrovať elektrický ohrievač
 • Rýchla montáž, dlhé servisné intervaly zariadenia
 • V prípade potreby jednoduchá a rýchla výmena zariadenia bez potreby prerušenia prevádzky rozvádzača
 • Robustný dizajn pre non-stop prevádzku 24/7/365
 • Prevádzková teplota okolia od -20 do +60°C
 • Chladiaci výkon 1 – 2 kW

POTREBUJETE SA OPÝTAŤ ALEBO PORADIŤ?

Budeme radi ak sa na nás obrátite s akoukoľvek otázkou.

KONTAKTOVAŤ