02 / 647 898 21 voks@voks.sk

Všetky články

Odborné texty, užitočné technické články, prípadové štúdie a informácie o aktuálnych témach a udalostiach v oblasti presného chladenia.

Top 10 „Best practice“ pre dátové centrá

Hustota záťaže, distribúcia vzduchu, rozmiestnenie zdvojenej podlahy - návrh dátového centra nie je úpln...

Čítať viac

Na čo treba myslieť pri návrhu chladenia serverovne

Každá serverová miestnosť potrebuje riešiť svoj systém chladenia. Bez neho sa IT technológia rýchlo pre...

Čítať viac

Hodnota pPUE

PUE, skratka pre „Power usage effectiveness“, teda efektívnosti využitia elektrickej energie v dátov...

Čítať viac

Voľné chladenie

Voľné chladenie v dátových centrách je téma, ktorá nechýba v žiadnej debate alebo na konferen...

Čítať viac

Čo znamenajú hodnoty EER, PUE, AER a COP

Niekedy je tých skratiek príliš veľa a je náročné sa v nich vyznať, tento článok ich stručn...

Čítať viac

Tlakovo nezávislé 2-cestné regulačné ventily

Kvapalinové chladiace systémy s centralizovaným rozvodom chladenej vody k tzv. „vodným“ (CW = ...

Čítať viac

Nepriame voľné chladenie

Pri nepriamom voľnom chladení sa vonkajší vzduchu, so všetkými svojimi špecifikami nedostáva do vnútorn...

Čítať viac

Priame voľné chladenie

Priame voľné chladenie umožňuje najefektívnejšie využívanie chladu vonkajšieho vzduchu v prechodno...

Čítať viac

Prečo presná klimatizácia

Vo všeobecnosti sa rozlišuje medzi komfortnými a presnými klimatizačnými jednotkami. Pokým komfortné jed...

Čítať viac