02 / 647 898 21 voks@voks.sk

Top 10 „Best practice“ pre dátové centrá

Hustota záťaže, distribúcia vzduchu, rozmiestnenie zdvojenej podlahy – návrh dátového centra nie je úplne jednoduchá záležitosť, ak však vezmete do úvahy niektoré základné a osvedčené postupy, je možné dosiahnuť dizajn efektívneho a spoľahlivého dátového centra. Základných 10 „Best practice“ postupov z našich skúseností uvádzame nižšie:

 1. Pri návrhu dátového centra alebo serverovne zvážte počiatočnú a konečnú tepelnú záťaž, s dôrazom na prípady čiastočnej záťaže od IT technológie.
 2. Znížte spotrebu elektrickej energie dátového centra a zvýšte efektívnosť chladenia zoskupením IT technológie s podobnou hustotou tepelnej záťaže a teplotnými požiadavkami. Toto umožní priestorovo rozdielne regulovať chladiace jednotky tak aby sa dosiahla ich maximálne efektívna prevádzka pri dodržaní požiadaviek IT technológie v tomto priestore.
 3. Odporúčame všetkým prevádzkovateľom dátových centier aby sa oboznámili s dokumentom „2011 ASHRAE Thermal Guidelines for Data Processing Environments„, pre kontrolu a preverenie odporúčaných prevádzkových teplôt a relatívnych vlhkostí pre IT technológiu. Zvoľte si triedu vášho dátového centra a zistite odporúčanédovolené teplotne rozsahy prostredia:
  • „Odporúčaný“ rozsah zabezpečuje energeticky efektívnu prevádzku s vysokou spoľahlivosťou.
  • „Dovolený“ rozsah načrtáva limitné hranice funkčnosti IT technológií testované ich výrobcami. Berte na vedomie, že prevádzka mimo odporúčaného rozsahu môže spôsobiť, že ventilátory integrované v serveroch budú bežať na vyššie otáčky a spotrebovávať viac elektrickej energie.
  • Čim vyššia je teplota vratného vzduchu do klimatizačnej jednotky, tým väčšiu časť z roka je možné využívať rôzne ekonomizéry chladenia (napríklad voľné chladenie).
  • Čim vyššia je teplota vratného vzduchu do klimatizačnej jednotky, tým efektívnejšie a energeticky úspornejšie je aj samotné strojné chladenie, pretože dosahuje lepšie termodynamické vlastnosti.
 4. Dbajte na striktné zabezpečenie efektívneho prúdenia vzduchu s cieľom minimálneho miešania studeného chladiaceho vzduchu s ohriatym vzduchom vyfukovaným z IT technológie. Je potrebné sledovať spôsob a smer nasávania a vyfukovanie vzduchu z IT technológie, spôsob prívodu centrálneho chladiaceho vzduchu a spätné nasávanie ohriateho vzduchu do klimatizačných zariadení ako aj celkové prúdenie vzduchu v serverovni. Odporúčame vytvoriť fyzické oddelenia a utesniť všetky neželané otvory a koridory, kde by mohlo dochádzať k neželanému zmiešavaniu studeného a teplého vzduchu. Privádzajte studený vzduch výhradne do studených uličiek a ohriaty vzduch nasávajte do klimatizačných jednotky výhradne z teplých uličiek.
 5. Uložte a usporiadajte káblové trasy v podlahe a pod stropom tak, aby sa minimalizovali prekážky v prúdení vzduchu. Dôraz klaďte hlavne na zdvojenú podlahu, ktorá by mala byť dostatočne priechodná pre bezproblémové prúdenie vzduchu.
 6. Nastavením regulácie otáčok ventilátora v klimatizačnej jednotke na také množstvo vzduchu aké potrebuje IT technológia je možné výrazne znížiť spotrebu elektrickej energie na chod samotného ventilátora (až o 70%).
 7. Starostlivo zvážte rozmiestnenie perforovaných panelov zdvojenej podlahy, aby ste dosiahli optimálne distribúciu vzduchu a zabránili jeho zmiešavaniu.
 8. Vhodným rozmiestnením presných klimatizačných jednotiek zabezpečíte rovnomerný statický tlak v zdvojenej podlahe, ktorý následne zabezpečuje rovnomernú distribúciu vzduchu. Klimatizačné jednotky je možné vybaviť snímačmi tlaku v podlahe, ktoré následne aktívne riadia vzduchový výkon klimatizačnej jednotky.
 9. Ideálne je navrhnúť vzduchotechnické rozvody s čo najnižšou tlakovou stratou pre minimalizovanie príkonu ventilátora klimatizačnej jednotky, to všetko v kombinácii s dostatočne vysokou zdvojenou podlahou.
 10. Vždy, ak je to možné, využite možnosť použitia nejakej formy ekonomizéra chladenia (napríklad voľné chladenie) pre zníženie prevádzkových nákladov a ochranu životného prostredia.

Veríme, že s využitím týchto osvedčených postupov ste na dobrej ceste k efektívnemu a spoľahlivému návrhu Vášho dátového centra.

ĎALŠIE ČLÁNKY NA BLOGU

ZOBRAZIŤ VŠETKY ČLÁNKY

Na čo treba myslieť pri návrhu chladenia serverovne

Každá serverová miestnosť potrebuje riešiť svoj systém chladenia. Bez neho sa IT technológia rýchlo pre...

Čítať viac

Hodnota pPUE

PUE, skratka pre „Power usage effectiveness“, teda efektívnosti využitia elektrickej energie v dátov...

Čítať viac

Voľné chladenie

Voľné chladenie v dátových centrách je téma, ktorá nechýba v žiadnej debate alebo na konferen...

Čítať viac
ZOBRAZIŤ VŠETKY ČLÁNKY