02 / 647 898 21 voks@voks.sk

Na čo treba myslieť pri návrhu chladenia serverovne

Každá serverová miestnosť potrebuje riešiť svoj systém chladenia. Bez neho sa IT technológia rýchlo prehreje, čo môže viesť k výpadkom a možnej strate údajov. Spoľahlivé riešenie chladenia musí zabezpečiť bezporuchovú prevádzku a dostupnosť IT technológie. K dispozícii je mnoho riešení efektívneho chladenia serverových miestností, existuje však niekoľko základných aspektov, ktoré je potrebné pri voľbe systému chladenia zvážiť.

Po prvé je to požadovaný citeľný využiteľný chladiaci výkon, ktorý ideálne s miernou rezervou musí pokryť celú tepelnú záťaž serverovne alebo dátového centra. Celková tepelná záťaž pozostáva zo súčtu vnútornej tepelnej záťaže (teplo od IT technológie, osvetlenie, osoby, atď.) a tepelných ziskov z vonkajšieho prostredia (závisia na tepelno-technických vlastnostiach budovy, veľkosti, orientácii, samotnom umiestnení serverovne v rámci budovy a ďalšími faktormi).

Po druhé je to prevádzková spoľahlivosť, teda či je potrebné inštalovať záložnú klimatizačnú jednotku, ktorá prevezme chladenie miestnosti v prípade poruchy operačnej jednotky. Jedná sa o takzvanú redundanciu, štandardne sa aplikuje konfigurácia (N+1)?

Po tretie sú to požadované podmienky v miestnosti, teda teplota a relatívna vlhkosť v miestnosti a musia byť udržiavané v rámci povoleného prevádzkového rozsahu serverovej technológie.

Po štvrté je to prúdenie a  cirkulácia vzduchu, teda usporiadanie serverovne tak, aby sa studený vzduch dostal všade tam kde je to potrebné, či už cez zdvojenú podlahu alebo iným spôsobom tak aby sa zamedzilo vytváraniu „teplých kútov“.

A nakoniec je to prevádzková efektívnosť navrhnutého systému chladenia, kedy by mal byť systém navrhnutý tak, aby sa dosiahla vysoká efektívnosť prevádzky a rýchla návratnosť investície. . Ideálne s využitím priameho alebo nepriameho voľného chladenia.

Pri návrhu a dimenzovaní systému chladenia je však nutné okrem vyššie uvedených základných aspektov brať do úvahy aj mnoho ďalších faktorov. Radi Vám preto pri riešení Vášho projektu poskytneme naše dlhoročné skúsenosti a vedomosti z oblasti.

ĎALŠIE ČLÁNKY NA BLOGU

ZOBRAZIŤ VŠETKY ČLÁNKY

Top 10 „Best practice“ pre dátové centrá

Hustota záťaže, distribúcia vzduchu, rozmiestnenie zdvojenej podlahy - návrh dátového centra nie je úpln...

Čítať viac

Hodnota pPUE

PUE, skratka pre „Power usage effectiveness“, teda efektívnosti využitia elektrickej energie v dátov...

Čítať viac

Voľné chladenie

Voľné chladenie v dátových centrách je téma, ktorá nechýba v žiadnej debate alebo na konferen...

Čítať viac
ZOBRAZIŤ VŠETKY ČLÁNKY