02 / 647 898 21 voks@voks.sk

Nepriame voľné chladenie

Pri nepriamom voľnom chladení sa vonkajší vzduchu, so všetkými svojimi špecifikami nedostáva do vnútorného priestoru dátového centra. Jeho chlad sa využíva nepriamo, medzi vonkajším vzduchom a vzduchom v serverovni prebieha prenos chladu cez dodatočný výmenník. Efektívnosť systému je vďaka tomuto výmenníku mierne nižšia ako pri priamom voľnom chladení ale zároveň poskytuje aj určité benefity (odpadá filtrácia externého vzduchu, menšie nároky na stavebné otvory, nie je nutné riešiť relatívnu vlhkosť vzduchu v serverovni, atď.)

Nepriame dynamické voľné chladenie od výrobcu STULZ  je jediný systém na svete s automatickou optimalizáciou efektívnosti prevádzky. Dynamické prepínanie medzi jednotlivými režimami bez pevne stanovenej štartovacej hodnoty pre voľné chladenie a dodatočný prevádzkový režim zabezpečujú maximálnu úsporu prevádzkových nákladov. Všetky komponenty systému sú riadené v závislosti od vonkajšej teploty vzduchu a aktuálnej tepelnej záťaže v serverovni s cieľom minimalizovať nutnosť chodu strojného kompresorového chladenia.

Výhody nepriameho voľného chladenia:

 • Vysoká energetická efektívnosť vďaka nepriamemu využitiu chladu vonkajšieho vzduchu – až 60% úspora na prevádzkových nákladoch
 • Automatický výber optimálneho prevádzkového režimu bez pevne stanovenej teploty vonkajšieho vzduchu pre štart voľného chladenia
 • Vonkajší vzduch nevstupuje priamo do serverovne
 • Vysoká škálovateľnosť systému – možnosť inštalovať samostatné hydraulické rozvody pre každú CRAC jednotku alebo po skupinách

Prevádzkové režimy

Automatická voľba režimu podľa vonkajšej teploty a aktuálnej tepelnej záťaže v serverovni: 

 1. Voľné chladenie
  • Beží aj záložná CRAC jednotka (maximalizovanie teplo-výmennej plochy na sále)
  • Čerpadlo a externý suchý chladič bežia na variabilný výkon
  • Kompresorové chladenie nebeží
 2. Rozšírené voľné chladenie
  • Beží aj záložná CRAC jednotka (maximalizovanie teplo-výmennej plochy na sále)
  • Čerpadlo a externý suchý chladič bežia na maximálny výkon
  • EC ventilátory vnútorných CRAC jednotiek zvyšujú otáčky a vzduchový výkon
  • Kompresorové chladenie nebeží
 3. Zmiešaný režim
  • Beží aj záložná CRAC jednotka (maximalizovanie teplo-výmennej plochy na sále)
  • Čerpadlo a externý suchý chladič bežia na maximálny výkon
  • Kompresorové chladenie sa pripína podľa potreby
 4. Kompresorové chladenie
  • Bežia len operačné CRAC jednotky, záložná sa vypne
  • Čerpadlo a externý suchý chladič bežia na variabilný výkon
  • Beží iba strojné kompresorové chladenie

ĎALŠIE ČLÁNKY NA BLOGU

ZOBRAZIŤ VŠETKY ČLÁNKY

Top 10 „Best practice“ pre dátové centrá

Hustota záťaže, distribúcia vzduchu, rozmiestnenie zdvojenej podlahy - návrh dátového centra nie je úpln...

Čítať viac

Na čo treba myslieť pri návrhu chladenia serverovne

Každá serverová miestnosť potrebuje riešiť svoj systém chladenia. Bez neho sa IT technológia rýchlo pre...

Čítať viac

Hodnota pPUE

PUE, skratka pre „Power usage effectiveness“, teda efektívnosti využitia elektrickej energie v dátov...

Čítať viac
ZOBRAZIŤ VŠETKY ČLÁNKY