02 / 647 898 21 voks@voks.sk

Priame voľné chladenie

Priame voľné chladenie umožňuje najefektívnejšie využívanie chladu vonkajšieho vzduchu v prechodnom a zimnom období, kedy nemusí byť chlad produkovaný energetickej náročnejším strojným (kompresor) chladením. Ako aj samotný názov naznačuje, jedná sa priame privádzanie vonkajšieho filtrovaného vzduchu do vnútorného priestore, kde priamo odvádza tepelnú záťaž. Tento systém je do značnej miery závislí na kvalite vonkajšieho vzduchu a je preto vhodné pri jeho použití akceptovať najmä širšie tolerancie relatívnej vlhkosti vzduchu. V prípade potreby dosiahnutia prísnejších tolerancií relatívnej vlhkosti je možné použiť systém ultrazvukového zvlhčovania, ktoré je charakteristické extrémne nízkou prevádzkarovou spotrebou.

Výhody priameho voľného chladenia:

 • Maximálne energetická efektívnosť vďaka priamemu využitiu chladu vonkajšieho vzduchu – až 80% úspora na prevádzkových nákladoch
 • Vysoká škálovateľnosť systému – bez hydraulických elementov (rozvody, čerpadlá, armatúry)
 • Nižšie investičné náklady v porovnaný so štandardnými systémami s nepriamym voľným chladením
 • Výrazne nižšie prevádzková náklady voči akémukoľvek inému systému chladenia

Prevádzkové režimy:

Voľné chladenie sa automaticky kombinuje so strojným kompresorovým chladením v 4 prevádzkových režimoch v závislosti od vonkajšej teploty a aktuálnej tepelnej záťaže v priestore. Vždy s dôrazom na maximálnu energetickú efektívnosť prevádzky: 

 1. Voľné chladenie
  • Klapka vonkajšieho vzduchu je otvorená
  • Vonkajší vzduch je po filtrácii privádzaný priamo do jednotky a následne do vnútorného priestoru
  • Kompresor nebeží
 2. Rozšírené voľné chladenie
  • Klapka vonkajšieho vzduchu je otvorená
  • Ventilátor vo vnútornej jednotky zvyšuje otáčky a vzduchový výkon pre zachovanie chladiaceho výkonu aj pri stúpajúcej teplote vonkajšieho vzduchu
  • Kompresor nebeží
 3. Zmiešaný režim
  • Klapka vonkajšieho vzduchu je otvorená
  • Ventilátor vo vnútornej jednotky beží na maximálne otáčky
  • Kompresor sa pripína podľa potreby
 4. Kompresorové chladenie
  • Klapka vonkajšieho vzduchu je zatvorená
  • Beží iba strojné kompresorové chladenie

ĎALŠIE ČLÁNKY NA BLOGU

ZOBRAZIŤ VŠETKY ČLÁNKY

Hodnota pPUE

PUE, skratka pre „Power usage effectiveness“, teda efektívnosti využitia elektrickej energie v dátov...

Čítať viac

Voľné chladenie

Voľné chladenie v dátových centrách je téma, ktorá nechýba v žiadnej debate alebo na konferencii o i...

Čítať viac

Čo znamenajú hodnoty EER, PUE, AER a COP

Niekedy je tých skratiek príliš veľa a je náročné sa v nich vyznať, tento článok ich stručn...

Čítať viac
ZOBRAZIŤ VŠETKY ČLÁNKY