02 / 647 898 21 voks@voks.sk

Prečo presná klimatizácia

Vo všeobecnosti sa rozlišuje medzi komfortnými a presnými klimatizačnými jednotkami. Pokým komfortné jednotky vytvárajú vhodné prostredie pre ľudí, presné klimatizačné jednotky zabezpečujú spoľahlivé chladenie, ktoré je orientované na požiadavky informačných a telekomunikačných technológií. Špecializované miestnosti v dátových centrách alebo telekomunikačných ústredniach vyžadujú presne kontrolovanú teplotu, relatívnu vlhkosť, prúdenie a distribúciu vzduchu. Presné klimatizačné jednotky od firmy STULZ Vám umožnia vytvoriť pre vašu technológiu presne definované klimatické podmienky – s dokonalou presnosťou a vysokou spoľahlivosťou.

Latentý alebo citeľný chladiaci výkon

Celkový chladiaci výkon klimatizačnej jednotky pozostáva z dvoch častí. Citeľná časť chladiaceho výkonu znižuje teplotu vzduchu, zatiaľ čo jeho latentná časť vzduch odvlhčuje (kondenzáciou vody na výmenníku). Komfortné klimatizačné jednotky môžu používať až 50% spotrebovanej elektrickej energie na odvlhčovanie vzduchu, pokým presné klimatizačné jednotky využijú viac ako 95% spotrebovanej energie výhradne na generovanie citeľného chladiaceho výkonu.

Distribúcia vzduchu, odvádzanie tepelnej záťaže a filtrácia vzduchu

Presné klimatizačné jednotky cirkulujú a filtrujú tri-krát väčšie množstvo vzduchu ako komfortné klimatizačné jednotky pri rovnakom chladiacom výkone. Spoľahlivo sa tak odvedie teplo aj z najvzdialenejších častí dátového centra, čím za zamedzí vytváraniu tzv. „teplých kútov“, teda miest v dátovom centre s vyššími teplotami.

Presná regulácia teploty

Informačné a komunikačné technológie pracujú spoľahlivo a bez porúch iba v relatívne úzkom rozsahu teploty a relatívnej vlhkosti vzduchu. STULZ presné klimatizačné jednotky sú schopné zabezpečiť presnú reguláciu teploty v priestore s odchýlkou +/- 1°C (v prípade potreby aj presnejšiu), pokým komfortné jednotky sa často odchyľujú od požadovanej hodnoty teploty až o +/- 3°C.

Kontrolovaná relatívna vlhkosť vzduchu

Na rozdiel od komfortných klimatizačných jednotiek, presné jednotky precízne kontrolujú úroveň relatívnej vlhkosti v priestore (tolerancia +/- 5% r.v.). Príliš veľa vlhkosti vo vzduchu môže spôsobiť kondenzáciu vody na zariadeniach a následnej korózii. Na druhej strane príliš nízka vlhkosť môže viesť elektrostatickým výbojom, ktoré môžu spôsobiť stratu dát alebo samotné poškodenie hardvéru.

Spoľahlivá prevádzka 365 dní v roku

Komfortné klimatizačné jednotky sú v prevádzke zvyčajne v lete a aj to iba na pár hodín denne. Presné klimatizačné jednotky musia byť funkčné vždy, keď je v prevádzke ICT technológia, ktorá vyžaduje chladenie. Zvyčajne to býva 24 hodín denne, 365 dní v roku. Aj preto má spoločnosť STULZ veľmi vysoké požiadavky na kvalitu svojich výrobkov a je schopná ponúknuť vysoko spoľahlivé systémy s dostupnosťou až 99,9%.

ĎALŠIE ČLÁNKY NA BLOGU

ZOBRAZIŤ VŠETKY ČLÁNKY

Hodnota pPUE

PUE, skratka pre „Power usage effectiveness“, teda efektívnosti využitia elektrickej energie v dátov...

Čítať viac

Voľné chladenie

Voľné chladenie v dátových centrách je téma, ktorá nechýba v žiadnej debate alebo na konferencii o i...

Čítať viac

Čo znamenajú hodnoty EER, PUE, AER a COP

Niekedy je tých skratiek príliš veľa a je náročné sa v nich vyznať, tento článok ich stručn...

Čítať viac
ZOBRAZIŤ VŠETKY ČLÁNKY