02 / 647 898 21 voks@voks.sk

Prečo presná klimatizácia

Vo všeobecnosti sa rozlišuje medzi komfortnými a presnými klimatizačnými jednotkami. Pokým komfortné jednotky vytvárajú vhodné prostredie pre ľudí, presné klimatizačné jednotky zabezpečujú spoľahlivé chladenie, ktoré je orientované na požiadavky informačných a telekomunikačných technológií. Špecializované miestnosti v dátových centrách alebo telekomunikačných ústredniach vyžadujú presne kontrolovanú teplotu, relatívnu vlhkosť, prúdenie a distribúciu vzduchu. Presné klimatizačné jednotky od firmy STULZ Vám umožnia vytvoriť pre vašu technológiu presne definované klimatické podmienky – s dokonalou presnosťou a vysokou spoľahlivosťou.

Latentý alebo citeľný chladiaci výkon

Celkový chladiaci výkon klimatizačnej jednotky pozostáva z dvoch častí. Citeľná časť chladiaceho výkonu znižuje teplotu vzduchu, zatiaľ čo jeho latentná časť vzduch odvlhčuje (kondenzáciou vody na výmenníku). Komfortné klimatizačné jednotky môžu používať až 50% spotrebovanej elektrickej energie na odvlhčovanie vzduchu, pokým presné klimatizačné jednotky využijú viac ako 95% spotrebovanej energie výhradne na generovanie citeľného chladiaceho výkonu.

Distribúcia vzduchu, odvádzanie tepelnej záťaže a filtrácia vzduchu

Presné klimatizačné jednotky cirkulujú a filtrujú tri-krát väčšie množstvo vzduchu ako komfortné klimatizačné jednotky pri rovnakom chladiacom výkone. Spoľahlivo sa tak odvedie teplo aj z najvzdialenejších častí dátového centra, čím za zamedzí vytváraniu tzv. „teplých kútov“, teda miest v dátovom centre s vyššími teplotami.

Presná regulácia teploty

Informačné a komunikačné technológie pracujú spoľahlivo a bez porúch iba v relatívne úzkom rozsahu teploty a relatívnej vlhkosti vzduchu. STULZ presné klimatizačné jednotky sú schopné zabezpečiť presnú reguláciu teploty v priestore s odchýlkou +/- 1°C (v prípade potreby aj presnejšiu), pokým komfortné jednotky sa často odchyľujú od požadovanej hodnoty teploty až o +/- 3°C.

Kontrolovaná relatívna vlhkosť vzduchu

Na rozdiel od komfortných klimatizačných jednotiek, presné jednotky precízne kontrolujú úroveň relatívnej vlhkosti v priestore (tolerancia +/- 5% r.v.). Príliš veľa vlhkosti vo vzduchu môže spôsobiť kondenzáciu vody na zariadeniach a následnej korózii. Na druhej strane príliš nízka vlhkosť môže viesť elektrostatickým výbojom, ktoré môžu spôsobiť stratu dát alebo samotné poškodenie hardvéru.

Spoľahlivá prevádzka 365 dní v roku

Komfortné klimatizačné jednotky sú v prevádzke zvyčajne v lete a aj to iba na pár hodín denne. Presné klimatizačné jednotky musia byť funkčné vždy, keď je v prevádzke ICT technológia, ktorá vyžaduje chladenie. Zvyčajne to býva 24 hodín denne, 365 dní v roku. Aj preto má spoločnosť STULZ veľmi vysoké požiadavky na kvalitu svojich výrobkov a je schopná ponúknuť vysoko spoľahlivé systémy s dostupnosťou až 99,9%.

ĎALŠIE ČLÁNKY NA BLOGU

ZOBRAZIŤ VŠETKY ČLÁNKY

Top 10 „Best practice“ pre dátové centrá

Hustota záťaže, distribúcia vzduchu, rozmiestnenie zdvojenej podlahy - návrh dátového centra nie je úpln...

Čítať viac

Na čo treba myslieť pri návrhu chladenia serverovne

Každá serverová miestnosť potrebuje riešiť svoj systém chladenia. Bez neho sa IT technológia rýchlo pre...

Čítať viac

Hodnota pPUE

PUE, skratka pre „Power usage effectiveness“, teda efektívnosti využitia elektrickej energie v dátov...

Čítať viac
ZOBRAZIŤ VŠETKY ČLÁNKY