02 / 647 898 21 voks@voks.sk

Presná klimatizácia

Energeticky efektívna priestorová presná klimatizácia pre optimálne riadenie teploty a relatívnej vlhkosti v priestoroch s vyššou tepelnou záťažou, IT sálach, archívoch a laboratóriách.

MiniSpaceEC DX

Spoľahlivé a efektívne kompresorové (DX) presné klimatizačné jednotky pre technologické priestory s menšou a strednou tepelnou záťažou. Vhodné aj pre použitie v archívoch, meracích laboratóriách a priestoroch kde je potrebné dosiahnuť presnú toleranciu teploty a relatívnej vlhkosti vzduchu. Možné inštalovať v kombinácii s vonkajším kondenzátorom, suchým chladičom alebo chladiacou vežou.

 • Kompaktný dizajn – maximálny chladiaci výkon na minimálnej pôdorysnej ploche
 • Možnosť využiť priame voľné chladenie pre úsporu prevádzkových nákladov
 • Presná regulácia teploty a relatívnej vlhkosti vzduchu
 • Vysoká spoľahlivosť non-stop prevádzky 24/7/365
 • Vysokoúčinná EC technológia ventilátorov
 • Prívod upraveného vzduchu smerom hore, dole, alebo nad podlahu
 • Možnosť pripojenia na monitorovací systém
 • Rôzne možnosti výbavy (ohrievač, zvlhčovač, stojan do zdvojenej podlahy, atď.)
 • 2 veľkosti vnútornej jednotky, 3 chladiace systémy
 • Chladiaci výkon 6 – 32 kW

EC Tower

Spoľahlivé a efektívne presné klimatizačné jednotky pre priestory s menšou a strednou tepelnou záťažou v kombinácii s vonkajšou jednotkou MHI s inverter kompresorom s plynulou reguláciou chladiaceho výkonu. Vhodná na presné chladenie laboratórií, archívov, metrologických pracovísk a vďaka nízkej hlučnosti aj s trvalou prítomnosťou pracovníkov.

 • Kompaktný dizajn – maximálny chladiaci výkon na minimálnej pôdorysnej ploche
 • Nižšia hlučnosť vďaka inverter kompresoru, ktorý je umiestnený vo vonkajšej jednotke
 • Presná regulácia teploty a relatívnej vlhkosti vzduchu
 • Vysoká spoľahlivosť non-stop prevádzky 24/7/365
 • Vysokoúčinná EC technológia ventilátorov
 • Prívod upraveného vzduchu smerom hore alebo dole
 • Možnosť pripojenia na monitorovací systém
 • Štandardizovaná výbava (ohrievač, zvlhčovač, atď.) + voliteľné príslušenstvo dodané voľne
 • Krátka dodacia doba (1-3 týždne)
 • 3 veľkosti vnútornej jednotky, 1 alebo 2-okruhové prevedenie
 • Chladiaci výkon 2,3 – 52 kW

CyberAir Mini CW

Presné klimatizačné jednotky s vodným chladičom (CW) pre menšie serverovne a priestory s nižšou a strednou tepelnou záťažou. Vďaka kompaktným rozmerom a malým pôdorysným rozmerom je ich možné jednoducho inštalovať do nových ale aj existujúcich priestorov. Pripájajú sa na centrálny rozvod chladenej vody z chillera resp. zo zdroja chladu.

 • Kompaktný dizajn – maximálny chladiaci výkon na minimálnej pôdorysnej ploche
 • Možnosť využiť priame voľné chladenie pre úsporu prevádzkových nákladov
 • Presná regulácia teploty a relatívnej vlhkosti vzduchu
 • Spoľahlivosť a efektívnosť non-stop prevádzky 24/7/365
 • Efektívna prevádzka vďaka EC ventilátoru a veľkej ploche vodného chladiča
 • Prívod upraveného vzduchu smerom hore, dole, alebo nad podlahu
 • Nízka hlučnosť vďaka optimalizovanému dizajnu jednotky
 • Nový intuitívny typ regulátora s prehľadnou štruktúrou
 • Možnosť pripojenia na monitorovací systém
 • Rôzne možnosti výbavy (ohrievač, zvlhčovač, atď.)
 • 4 veľkosti vnútornej jednotky
 • Chladiaci výkon 9 – 35 kW

CyberAir 3PRO DX

Kompresorová (DX) presná klimatizačná CRAC jednotka pre chladenie serverovní, dátových centier a priestorov s prísnou toleranciou teploty a relatívnej vlhkosti. Líder v energetickej efektívnosti pri zachovaní maximálnej spoľahlivosti prevádzky vďaka nasadeniu najmodernejších komponentov. Jednotku je možné použiť v kombinácii s vonkajším kondenzátorom, suchým chladičom alebo chladiacou vežou.

 • Maximálny chladiaci výkon na minimálnej pôdorysnej ploche
 • Možnosť využiť priame voľné chladenie alebo nepriame voľné chladenie pre úsporu prevádzkových nákladov
 • Štandardný on/off alebo inverter kompresor s plynulou reguláciou výkonu
 • Možnosť inštalovať ventilátorovú sekciu do podlahy pre zvýšenie energetickej efektívnosti
 • Kompaktné rozmery pre ľahký transport a inštaláciu
 • Presná regulácia teploty a relatívnej vlhkosti vzduchu
 • Vysoká spoľahlivosť, efektívnosť a kultivovanosť non-stop prevádzky 24/7/365
 • Najmodernejšie EC ventilátory pre maximálnu energetickú efektívnosť
 • Prívod upraveného vzduchu smerom hore, dole, dopredu alebo ventilátormi v podlahe
 • Možnosť pripojenia na monitorovací systém
 • Rôzne možnosti výbavy (ohrievače, zvlhčovač, stojan do zdvojenej podlahy, atď.)
 • 6 veľkostí CRAC jednotiek, 5 typov chladiacich systémov
 • Chladiaci výkon 22 – 150 kW

CyberAir 3PRO CW

Presná klimatizačná CRAC jednotka s vodným chladičom CW, optimalizovaná pre maximálnu energetickú efektívnosť a čo najnižší príkon svojho EC ventilátora vďaka optimálnemu prúdeniu vzduchu. Vhodná pre nasadenie do stredných a väčších serverovní a dátových centier. Inštaluje sa v kombinácii s chillerom resp. zdrojom chladu, ktorý môže byť inštalovaný vo vnútornom alebo vonkajšom prostredí.

 • Maximálny chladiaci výkon na minimálnej pôdorysnej ploche
 • Možnosť využiť priame voľné chladenie alebo nepriame voľné chladenie pre úsporu prevádzkových nákladov
 • Možnosť inštalovať ventilátorovú sekciu do podlahy pre zvýšenie energetickej efektívnosti
 • Možnosť použiť tlakovo nezávislé 2-cestné regulačné ventily
 • Vysoké hodnoty EER vďaka veľkej ploche vodného chladiča a filtra vzduchu
 • Kompaktné rozmery pre ľahký transport a inštaláciu 
 • Presná regulácia teploty a relatívnej vlhkosti vzduchu
 • Vysoká spoľahlivosť, efektívnosť non-stop prevádzky 24/7/365
 • Najmodernejšie EC ventilátory pre maximálnu energetickú efektívnosť
 • Prívod upraveného vzduchu smerom hore, dole, dopredu alebo ventilátormi v podlahe
 • Možnosť pripojenia na monitorovací systém
 • Rôzne možnosti výbavy (ohrievač, zvlhčovač, stojan do zdvojenej podlahy, atď.)
 • 11 veľkostí CRAC jednotiek, 2 chladiace systémy (CW, CW2)
 • Chladiaci výkon 22 – 260 kW

CyberLab

Presná kompresorová (DX) klimatizačná jednotka špeciálne vyvinutá pre aplikácie s nízkou alebo žiadnou tepelnou záťažou, kde je však potrebné udržať prísne tolerancie teploty a relatívnej vlhkosti vzduchu. Vhodná pre laboratóriá, archívy, metrologické pracoviská a múzeá. Inštaluje sa v kombinácii s vonkajšou kondenzačnou jednotkou.

 • Prvé štandardizované riešenie na trhu pre takéto aplikácie
 • Spĺňa hygienické normy v zmysle VDI 6022
 • Presnosť regulácie teploty +/- 0,5 K a relatívnej vlhkosti +/- 3 %
 • Kompaktné rozmery pre ľahký transport a inštaláciu
 • Integrované vykurovanie horúcimi parami a proporcionálny elektrický ohrievač
 • Externe inštalovaný ultrazvukový zvlhčovač vzduchu
 • Inverter kompresor s plynulou reguláciou chladiaceho výkonu
 • Najmodernejšie EC ventilátory pre maximálnu energetickú efektívnosť
 • 1 chladiace systém, 1 veľkosť, prívod vzduchu smerom hore
 • Chladiaci výkon 20 kW

POTREBUJETE SA OPÝTAŤ ALEBO PORADIŤ?

Budeme radi ak sa na nás obrátite s akoukoľvek otázkou.

KONTAKTOVAŤ