02 / 647 898 21 voks@voks.sk

Zdroje chladu

Chillery navrhnuté a vyrobené pre maximálnu spoľahlivosť a energetickú efektívnosť v dátových centrách, serverovniach, priemysle a kritických aplikáciách – 24 hodín denne, 365 dní v roku.

hp-uvod@2x

CyberCool 2

Maximálna energetická efektívnosť a spoľahlivosť bez akýchkoľvek kompromisov, toto je rada chillerov CyberCool2. Top riešenie pre chladenie stredne veľkých a veľkých dátových centier. Vďaka veľkoryso nadimenzovaným a dokonalo zosúladeným komponentom dosahujú zdroje chladu CyberCool2 výnimočnú energetickú účinnosť a nízku úroveň hluku, všetko v súlade s najnovšou smernicou ErP 2021.

 • Inštalácia do vonkajšieho prostredia, vzduchom chladený
 • Pre stredné a veľké serverovne a dátové centrá, IT sektor a iné kritické aplikácie v priemysle a medicínskej oblasti
 • Líder v TCO (celkové náklady vlastníctva) vďaka extrémne efektívnemu nepriamemu voľnému chladeniu a inteligentnej MIX prevádzke
 • Veľkoryso dimenzované komponenty (výmenníky, EC ventilátory, atď.) pre nízku spotrebu elektrickej energie 
 • Na mieru pre každý projekt vďaka 14 veľkostiam, 5 prevedeniam, 3 dizajnom a možným optimalizáciám podľa požiadaviek zákazníka
 • Dostupný v 5 kombinovateľných prevedeniach:
  • Nepriame voľné chladenie
  • Adiabatické chladenie
  • Bez-glykolové prevedenie
  • S chladivom R1234ze s nízkym GWP
  • Tiché prevedenie
 • Špirálové alebo skrutkové kompresory (aj v prevedení s inverter kompresorom)
 • Široké možnosti výbavy a príslušenstva (ATS, integrovaná UPS, čerpadlá, atď.)
 • Možnosť použiť ekologické chladivo R1234ze
 • Navrhnutý pre non-stop prevádzku v kritických aplikáciách 24/7/365
 • Široký prevádzkový rozsah teploty vody na spiatočke až +33°C a na prívode až +22°C
 • Spoľahlivá prevádzka pri vonkajších teplotách -40 až +60°C
 • Chladiaci výkon 50 – 1400 kW

CyberCool 1

Rokmi overený a neustále vylepšovaný zdroj chladu kompaktných rozmerov pre menšie a stredne veľké serverovne a technologické aplikácie. Dve prevedenia, viacej veľkostí a široké možnosti výbavy a voliteľného príslušenstva umožňujú vždy maximálne prispôsobiť chiller pre konkrétny projekt. Navyše aj pri CyberCool 1 je možné využiť benefity nepriameho voľného chladenia.

 • Inštalácia do vonkajšieho prostredia, vzduchom chladený
 • Vysoký chladiaci výkon na minimálne pôdorysnej ploche
 • Efektívna prevádzka vďaka nepriamemu voľnému chladeniu
 • Dostupný v 3 veľkostiach a 11 prevedeniach
 • Široké možnosti výbavy a príslušenstva (čerpadlá, nádrže, monitoring, soft-štart, atď.)
 • Jednoduchá montáž a uvedenie do prevádzky
 • Navrhnutý pre non-stop prevádzku v kritických aplikáciách 24/7/365
 • Spoľahlivá prevádzka pri vonkajších teplotách -40 až +45°C
 • Chladiaci výkon 36 – 235 kW

CyberCool Indoor

Presný zdroj chladnej vody pre priame chladenie serverových rackov s vysokou tepelnou záťažou. Vhodný aj pre chladenie medicínskych diagnostických technológií ako CT alebo MRI s variabilnou tepelnou záťažou. Kompaktné rozmery a moderný dizajn umožňujú bezproblémovú inštaláciu chillera vo vnútorných priestoroch, ako aj jeho integrovanie do jestvujúceho systému chladenia.

 • Inštalácia do vnútorného prostredia, v kombinácii s vonkajším kondenzátorom alebo suchým chladičom
 • Kompaktné skriňové rozmery, vysoký chladiaci výkon na minimálne pôdorysnej ploche
 • Efektívna prevádzka vďaka nepriamemu voľnému chladeniu
 • Možnosť inštalácie blízko spotrebiča chladu – ideálne pre chladenie medicínskych technológií a podobných aplikácií
 • 3 rozdielne chladiace systémy
 • Dostupný s inverter kompresorom s plynulou reguláciou výkonu pre variabilne tepelné záťaže
 • Možnosť tichého prevedenia vonkajších jednotiek
 • Široké možnosti výbavy a príslušenstva (ATS, zdvojené čerpadlá, monitoring, atď.)
 • Jednoduchá integrácie do jestvujúceho systému chladenia
 • Navrhnutý pre non-stop prevádzku v kritických aplikáciách 24/7/365
 • Chladiaci výkon 20 – 100 kW

CyberCool WaterTec

Inovatívny chiller kompaktných rozmerov do vnútorného prostredia, navrhnutý pre jednoduchú integráciu do systému chladenia alebo ako retrofit riešenie. Vďaka Turbocor kompresoru dosahuje mimoriadne efektívnu prevádzku pri čiastočných tepelných záťažiach. Navyše je ekologicky šetrný vďaka minimálnemu množstvu potrebnej náplne chladiva a jeho nízkej hodnote GWP (potenciál globálneho otepľovania).

 • Inštalácia do vnútorného prostredia, vodou chladený
 • Možnosť doplnenia modulu pre nepriame voľné chladenie pre zníženie prevádzkových nákladov
 • Malé množstvo chladiva vďaka špeciálnemu prevedeniu výparníka
 • Chladivo R1234ze s veľmi nízkym GWP (potenciál globálneho otepľovania)
 • Jednoduchá integrácia do jestvujúceho systému chladenia
 • Turbocor kompresor s efektívnou prevádzkou pri čiastkových záťažiach
 • Jednoduchá integrácie do jestvujúceho systému chladenia
 • Prevádzka s minimálnou hlučnosťou a vibráciami
 • Dostupný v 5 veľkostiach
 • Navrhnutý pre non-stop prevádzku v kritických aplikáciách 24/7/365
 • Chladiaci výkon 350 – 1510 kW

Explorer

Vzduchom chladený chiller do vonkajšieho prostredia pre rôzne druhy technologických, priemyselných a komfortných aplikácií. Kombinácia spoľahlivosti, energetickej efektívnosti a kompaktného dizajnu pri rozumných investičných nákladoch. Benefitom je možnosť využiť výhody nepriameho voľného chladenie pre zníženie prevádzkových nákladov.

 • Inštalácia do vonkajšieho prostredia, vzduchom chladený
 • Efektívna prevádzka vďaka nepriamemu voľnému chladeniu
 • Vysoký chladiaci výkon na minimálne pôdorysnej ploche
 • Vždy 2 samostatné chladiace okruhy pre bezpečnejšiu prevádzku
 • Veľký elektrický kabinet pre voliteľné príslušenstvo
 • Široké možnosti výbavy a príslušenstva (ATS, zdvojené čerpadlá, nádrže, monitoring, atď.)
 • Možnosť použiť chladivo R513A s nízkym GWP (potenciál globálneho otepľovania)
 • Jednoduchá integrácie do jestvujúceho systému chladenia
 • Navrhnutý pre non-stop prevádzku v kritických aplikáciách 24/7/365
 • Spoľahlivá prevádzka pri vonkajších teplotách -40 až +55°C
 • Dostupný v 3 výkonových radách:
  •  WPAmini, špirálový kompresor, chladiaci výkon 80 – 160 kW
  •  WPA, špirálový kompresor, chladiaci výkon 160 – 565 kW
  •  WSA, skrutkový kompresor, chladiaci výkon 370 – 1 200 kW

Explorer WSW

Zdroj chladu do vnútorného prostredia so širokým prevádzkovým rozsahom pre flexibilné použitie v priemyselných, technologických a komfortných aplikáciách. Najmodernejšie komponenty použité v chilleroch Explorer WSW umožňujú dosahovať maximálne chladiace výkony pri extra kompaktných rozmeroch a minimálnych prevádzkových nákladoch.

 • Inštalácia do vnútorného prostredia, vodou chladený
 • Možnosť doplnenia modulu pre nepriame voľné chladenie pre zníženie prevádzkových nákladov
 • Kompaktné rozmery, jednoduchý transport
 • Vysoký chladiaci výkon na minimálne pôdorysnej ploche
 • Skrutkový kompresor s plynulou reguláciou výkonu
 • Veľký elektrický kabinet pre voliteľné príslušenstvo
 • Široké možnosti výbavy a príslušenstva
 • Jednoduchá integrácie do jestvujúceho systému chladenia
 • 16 veľkostí, prevedenie s 1 alebo 2 chladiacimi okruhmi
 • Navrhnutý pre non-stop prevádzku v kritických aplikáciách 24/7/365
 • Chladiaci výkon 230 – 1 530 kW

CyberCool Free Cooling Booster

Modul nepriameho voľného chladenia pre vodou chladené zdroje chladu a chillery. Možné dodať spolu s novým chillerom ale aj ako retrofit do jestvujúceho systému pre dosiahnutie výrazného zníženia prevádzkových nákladov na chod chladiaceho systému v priebehu celého roka. Modul obsahuje všetky potrebné hydraulické komponenty a je pripravený na okamžitú montáž a uvedenie do prevádzky.

 • Inštalácia do vnútorného prostredia, pre systémy s aj bez glykolu
 • Výrazné zníženie prevádzkových nákladov vďaka nepriamemu voľnému chladeniu pri poklese vonkajšej teploty
 • Kompaktné rozmery, jednoduchý transport
 • Koncept redundantných komponentov inštalovaných v module pre maximálnu spoľahlivosť prevádzky
 • Integrovaná regulácia s užívateľkám rozhraním
 • Jednoduchá inštalácia resp. integrácie do jestvujúceho systému chladenia
 • Široké možnosti výbavy a príslušenstva (inverter čerpadlá, prietokomer, atď.)
 • Navrhnutý pre non-stop prevádzku v kritických aplikáciách 24/7/365
 • Prietok vody 59,4 – 206,9 m3/h
 • Chladiaci výkon 273 – 1 817 kW

POTREBUJETE SA OPÝTAŤ ALEBO PORADIŤ?

Budeme radi ak sa na nás obrátite s akoukoľvek otázkou.

KONTAKTOVAŤ